Centrum Innowacji Społeczno - Samorządowych CentroPolis
To prosta droga do sukcesu.

Dowiedz się więcej

Szybki kontakt:
+48 792 773 008

CentroPolis - o Nas

Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych tworzy zespół ekspertów mających wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz samorządów lokalnych każdego szczebla. Posiadamy doświadczenie w pracy na rzecz administracji rządowej, służb mundurowych, uczelni i firm prywatnych. Pracowaliśmy przy tworzeniu koncepcji strategicznych, a także wdrażaniu rozwiązań optymalizujących funkcjonowanie instytucji i firm na terenie całego kraju. Dziś pragniemy nasze doświadczenie przekazać Państwu.

Kompleksowe doradztwo i wdrażanie sprawdzonych rozwiązań
z zakresu komunikacji społecznej i informacji.

Oferta

- doświadczenie w zakresie praktycznego zarządzania finansami publicznymi jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego (w tym miast na prawach powiatów),

- doświadczenia w zakresie analizy gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego (w tym miast na prawach powiatów), w szczególności w zakresie:

budżetów rocznych oraz planowania wieloletniego (WPF) – aspekt merytoryczny oraz organizacja (optymalizacja) organizacji procedur planistycznych, w tym budżety zadaniowe, budżety metodą zerową, budżet procesowo-projektowy, mapy procesów biznesowych i modele procesów, budżety obywatelskie

optymalizacji struktury organizacyjnej jest pod kątem efektywności realizacji zadań publicznych do ponoszonych (kosztów) wydatków, w tym analiza form gospodarki pozabudżetowej – zakłady budżetowe, instytucje kultury, spzoz, spółki komunalne, centra usług wspólnych

ocena zdolności inwestycyjnej (zadłużeniowej) jst, aktywne zarządzania zadłużeniem jst

tworzenie zintegrowanego systemu kontroli zarządczej jst (I i II stopień kontroli) - projektowanie systemu, reakcja na ryzyko – procedury, transfer ryzyka, audyty istniejącego systemu kontroli zarządczej

informatyzacja procesów gospodarki finansowej jst, w tym e-usługi 3 – 4 poziomu dojrzałości obsługujące procesy masowe – pobór podatków i opłat

szkolenia i coaching z informatyzacji procesów gospodarki finansowej jstKompleksowe doradztwo i wdrażanie sprawdzonych rozwiązań z zakresu komunikacji społeczne i informacji. Diagnozujemy i rozwiązujemy problemy w płaszczyznach dialogu władz lokalnych z mieszkańcami.
Opracowujemy modele konsultacji społecznych, badania opinii publicznej, budżetów obywatelskich, organów pomocniczych rad powiatów i gmin (sołectwa, rady osiedli).


Implementacja i wykorzystanie nowoczesnych technologii w samorządzie. Tworzymy mapy procesów, wykorzystania narzędzi IT, funkcjonalności serwisów internetowych i mediów społecznościowych. Optymalizujemy koszty oprogramowania i technologii w administracji i spółkach publicznych. Współpracujemy z najlepszymi dostawcami oprogramowania i usług. Tworzymy rozwiązania na miarę i możliwości klienta, a nie producenta.

Pracowaliśmy dla:

CentroPolis

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu

Telefon : +48 792 773 008
Email : kontakt@cpolis.pl
Adres : Piaskowa 11/4, 87-100 Toruń